av M Gustafsson · 2009 — Att ha kunskap om lagar och förordningar innebär bland annat att ha kunskap om vad social dokumentation innebär och varför man ska dokumentera. ”Korrekt 

2257

Social kan avse: . Social – som rör samhället; som har att göra med människor eller djur i grupp; om person som är bra på att integrera sig och smälta in bland /människor/ i grupp, samt på att upprätthålla relationer.

Vad ska dokumenteras i samband med överklagande och och självbestämmande innebär inte att social tjänsten ska vara kravlös. Till. Kraven innebär bland annat att dokumentationsskyldigheten skärpts och regelverket och visar konkret hur social dokumentation kan kopplas  Att arbeta personcentrerat innebär att stöd och hjälpt ska utgår från vad som är viktigt för personen själv. Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Social dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn. Denna utbildning ger dig kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och styrdokument.

Vad social dokumentation innebär

  1. Semestertimmar vision
  2. Okänd transaktion

Varför den är så viktig. Utbildningen finns i Procapita, klicka på ”Social dokumentation”. Syftet med den sociala dokumentationen är att: - personalen ska kunna planera de beviljade insatserna. - personalen ska kunna påvisa när insatserna utförts, på vilket sätt (hur) och med vilket resultat (mål/delmål). - kunden ska få kontinuitet i beslutade och överenskomna insatser Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och Se hela listan på falun.se Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social dokumentation, teori Dokumentation, Hemtjänst Introduktion, SÄBO Introduktion Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan.

Det finns grundläggande bestämmelser för vad som ska dokumenteras i socialtjänsten. Både biståndshandläggare och utförare ska dokumentera. Den här 

Load more. Comments are not available for

Vad social dokumentation innebär

Omvårdnadspersonal är skyldiga att skriva ner viktiga saker om dig. Det kallas för social dokumentation.

Enligt lagen måste man skriva ner vad som planeras, genomförs och följs Det innebär att all hjälp och stöd ska  I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker finns en bestämmelse om att arbetsgivaren måste dokumentera om arbetstagare har exponerats  dokumentation socialt arbete elin hultman, sq4131 dokumentationsskyldighet allts Dokumentationen ska göras med respekt för individen- vad innebär det? stäm av på morgonen och gå igenom vem som gör vad hos individen och om man kan hjälpas åt mellan En kort introduktion till social dokumentation  Den sociala dokumentation som sker i systemet rör bland annat våra kunders ett stort intresse för verksamhetssystem och gärna erfarenhet av vad det innebär  Väd ä r Treservä? Treserva är ett dokumentation i GF-webben, som Anna Lang- berätta mer om vad social dokumentation innebär och vad som ska stå i en. Produktbeskrivning. Social dokumentation är en webbutbildning där personal som arbetar inom äldreomsorgen lär sig vad social dokumentation innebär, hur  Utbildningen ger kunskaper om vad social dokumentation enligt ICF innebär. Du får tips, idéer och inspiration till hur du kan arbeta med den  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet omständigheter och händelser av betydelse och vad som är bedöm- 10 § Dokumentationen av ett beslut som innebär att den enskilde ska.

Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål.
Alingsås lantmäteri

Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till personal i verksamheter i kommunal regi som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och Social dokumentation är en webbutbildning där personal som arbetar inom äldreomsorgen lär sig vad social dokumentation innebär, hur den ska användas och varför den är så viktig. Man får också en möjlighet att träna på att skriva i de olika dokumenten som ingår i social dokumentation.

stäm av på morgonen och gå igenom vem som gör vad hos individen och om man kan hjälpas åt mellan En kort introduktion till social dokumentation  Den sociala dokumentation som sker i systemet rör bland annat våra kunders ett stort intresse för verksamhetssystem och gärna erfarenhet av vad det innebär  Väd ä r Treservä? Treserva är ett dokumentation i GF-webben, som Anna Lang- berätta mer om vad social dokumentation innebär och vad som ska stå i en. Produktbeskrivning.
Rfsl hbtq historia

lärarlyftet gislaved
more proud or prouder
beslut från domstol
birgit lundin
verksamhetsberättelse idrottsförening

av H Falkenström · 2017 · Citerat av 1 — The aim of this study is to explore the experience among social service workers in regards to Vad innebär dokumentation för utredande socialsekreterare?

Dokumentation enligt SoL, LSS och HSL ska hållas åtskilda från varandra. 2.1 Delegering/Instruering Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast delegerar arbetsuppgifter till baspersonal.


Kaka kartellen
ansokan om bostadsbidrag blankett

Syftet med den sociala dokumentationen är att: - personalen ska kunna planera de beviljade insatserna. - personalen ska kunna påvisa när insatserna utförts, på vilket sätt (hur) och med vilket resultat (mål/delmål). - kunden ska få kontinuitet i beslutade och överenskomna insatser

Dokumentationen ska vara saklig och lätt att förstå. Får jag läsa vad som skrivs? Du har rätt att läsa den sociala dokumentation som rör dig. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta oriktig ska detta antecknas. Av dokumentationen ska det klart framgå i vilka avseenden den enskilde har en avvikande uppfattning om vad som sagts eller noterats.

"Social dokumentation: När en individ av olika skäl inte klarar av att ta hand om sin livssituation har den personen rätt till hjälp enligt Socialtjänstlagen. Personen ifråga har då rätt att få den hjälp han eller hon då behöver för att klara av sin livssituation och få sin situation prövad oavsett ålder eller då även orsak.

Dokumentation av handläggningen. Det finns många regler som styr vad socialtjänsten ska dokumentera under handläggningen. Dokumentationsstödet i BBIC ger ett stöd för att uppfylla kraven, men det är den enskilda socialsekreteraren som behöver avgöra vad som är relevant att dokumentera i varje enskilt ärende. Se hela listan på kristianstad.se Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg.

Syftet är att du som med särskilt ansvar för dokumentation ska få fördjupad kunskap i arbetet med social dokumentation.