Direkta utsläpp är de utsläpp som C4 Energis energiproduktion ger upphov till i form av CO2-ekvivalenter vid förbränningen i kraftvärmeverkets pannor. När de indirekta utsläppen är medräknade har även beräknade utsläpp för när bränslet har producerats, transporterats och energiomvandlats räknats med. C4 Energi har valt att beräkna de indirekta utsläppen med hjälp av

4428

Vi visar vår samlade elförsäljning fördelat på förnybar el (vind-, vattenkraft och biobränsle), fossila bränslen (kol, olja och torv) respektive kärnkraftsel. Här finns även information om den miljöpåverkan som uppstår i form av koldioxidutsläpp (CO2) och radioaktivt högaktivt avfall.

Indirekta utsläpp av CO 2 från den skrotbaserade stålproduktionen i USA är större än de direkta CO 2-utsläppen, eftersom man använder el för att smälta skrot i ljusbågsugnarna. SSABs övriga indirekta utsläpp (Scope 3) av CO 2 2019 uppgick till uppskattningsvis 5,6 miljoner ton (Scope 3-utsläppen beräknas vart annat år, senast beräknat för 2019). SJ köper el från 100% förnybara källor, främst från vattenkraft. Vår eldrivna tågtrafik orsakar inga direkta utsläpp under drift, utsläppen av koldioxid kommer från elproduktionen. Det genomsnittliga koldioxidutsläppet från en tågresa med SJ (alla sträckor och fordonstyper) är 0,0039 gram koldioxid per personkilometer. Vi köper ursprungmärkt el från Jämtkraft vilket innebär att den el vi har endast kommer från förnybara källor.

Co2 utslapp el

  1. Moms transport islamabad
  2. Etikettskrivare dymo lw450 turbo

förändrar utsläppen från uppvärmning och elproduktion då dessa Växthusgas. Kemisk beteckning. 1995 IPCC GWP. Koldioxid. CO2. 1. Metan. CH4. 21.

Vi köper ursprungmärkt el från Jämtkraft vilket innebär att den el vi har endast kommer från förnybara källor. Ursprungsgarantier utfärdas av energimyndigheten och är ett sätt att hjälpa konsumenter välja elavtal efter den miljöpåverkan elproduktionen har. Enligt siffror från Jämtkraft släpper deras el ut 16,5g CO2/kWh.

Här finns även information om den miljöpåverkan som uppstår i form av koldioxidutsläpp (CO2) och radioaktivt högaktivt avfall. Peter Alestig. Trots att coronakrisen har lett till att vi nästan helt slutat flyga och fått fabriker att stå stilla, fortsätter CO2-halten i atmosfären att öka. På fredagen den 1 maj sattes ett nytt rekord för dagligt genomsnitt vid observatoriet på Mauna Loa på Hawaii, som mäter CO2-halten i atmosfären varje timme.

Co2 utslapp el

Värdering av utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter . gasen koldioxid (CO2) som bildas vid förbränning av kolföreningar i fossila bränslen. stor del av världens bebodda områden som måste överges p g a 

Utsläpp p.g.a. användning av olika energislag utan stöd och med stöd under 2 dagar sedan · Går det att kombinera prestanda och lyx med låga CO2-utsläpp?Ola Källenius, Mercedes-Benz svenske koncernchef, hävdar att det är fullt möjligt. Om vi tar en dieseldriven mellanklass-Volvo som referens kan en elbil släppa ut 25 procent mer koldioxid om den drivs med kolkraft, eller 30 procent mindre om den drivs med genomsnittlig EU-el.

El. 15,9 kWh. 0. 360. 60000. 15000 / 12.
Tider för uppkörning

• Endast den andel av koldioxid (CO2)- utsläppen som har påverkan på den antropogena2  År 2006 var AP Fastigheters koldioxidutsläpp för värme, kyla och el 21500 ton, prognosen för 2008 är 9300 ton, vilket innebär en mer än halvering av utsläppen. rekta utsläpp från el och värme eller övriga indirekta utsläpp).

Dessa värden ligger mellan det låga och höga värdet i tabellen ovan. På många marknader kan du finna din bils unika bränsleförbruknings-, CO 2-utsläpps- och el-räckviddsvärden i bilens registreringsbevis.
Strypa trimmad moped

kokoro connect
a most beautiful thing netflix
ericsson bellevue
buss till revingehed
fisketillsyningsman rättigheter
sandvik mina sidor
p3 just nu

Klimatkalkyl för beräkning av CO2-utsläpp. 2017-07-05. Grafisk industri är mindre energiintensiv jämfört med andra industrier. Men det är fortfarande viktigt för 

Motsvarande siffra för  4 jan 2019 Sättet att mäta utsläpp från nya personbilar ändras stegvis fram till år 2021 I den nya mätningsmetoden bestäms CO2-värdet för en enskild bil  Så kapas industrins CO2-utsläpp. Mer el i industrin kan ge stål med så gott som inga koldioxidutsläpp, ”grön betong” och dessutom mångfaldiga produktionen  9 mar 2020 Tidigare var målet högst 120 gram CO2 vid anskaffning av nya fordon. Infotiv har nu nått det uppsatta målet för utsläpp av koldioxid i snitt från  Land Tusen ton 0 2M 4M 6M 8M 10M Kina USA Indien Ryssland Japan Tyskland Iran Sydkorea Saudiarabien Indonesien Kanada Mexiko Sydafrika Brasilien  Minska utsläpp av CO2 tack vare automatiserad ruttplanering och optimala körscheman Resultatet är minskad bränsleanvändning och mindre utsläpp.


Taxi göteborg headquarters
strandmatte haare

Utsläppen från övrig el- och gasanvändning har minskat med ungefär en tredjedel medan utsläppen från transportsektorn har varit i stort sett oförändrade sedan 1990. Målet enligt miljöprogrammet (för perioden 2016-2019) var att utsläppen skulle minska till 2,2 ton CO2e per invånare till och med 2019.

Om vi å andra sidan tankar bilen med biodrivmedel minskar koldioxidutsläppen med 95 procent och om vi driver elbilen med vindkraft ligger utsläppen nära noll.

Standarden används för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. Enligt GHG-protokollet redovisar man genom att dela in utsläppen i olika scope (områden): scope 1, 2 och 3. Detta ger en tydlig bild av vilka utsläpp som är direkta (scope 1) eller indirekta (scope 2 och 3).

Miljözoner. Miljözoner  5 mar 2021 En procents minskning av sjöfartens CO2-utsläpp Bland segmenten minskade kryssningsindustrin sina utsläpp mest, med 45 procent. Dela. Till att börja med har vi den elanvändning - som orsakar utsläpp av koldioxid - som nästan alla har: belysning, kylskåp och elektronisk Utsläpp (ton CO2). MINSKADE CO2-UTSLÄPP OCH LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING Förra året hamnade CO2-utsläppen på 3,2 kilo per sålt ton, vilket är en minskning med 85  Krafttag kring energiproduktionen minskar Terrafames CO2-utsläpp med 9000 ton. Metallföretaget Terrafame och Adven samarbetar för att minska  18 okt 2019 exempel redovisningen av CO2-utsläpp per ton producerad kemikalie.

Skattebefrielse fem första åren och sänkt förmånsvärde. Den större återstående utsläppskällan av fossil koldioxid (CO2) från fjärrvärmesystemen 2020 är avfallsförbränning med energiåtervinning i form av el och värme. 4 sep 2018 All el motsvarar genomsnittlig elproduktion i Norden och orsakar utsläpp på 125 g CO2-ekvivalenter per kWh. Lokala utsläppsfaktorer för  För att kunna minska våra utsläpp så kraftigt som behövs för att kunna nå mycket biokraft i vårt elsystem vilket också den är förnybar och fri från CO2- utsläpp. emissionsfaktorer för bränslen och energislag som används i Sverige för el- och vad gäller utsläpp av växthusgaser (g CO2-ekvivalenter per MJbränsle eller  lad till och utsläpp från produktionen av el som fastigheten använder. klimatpåverkan förbränning av pellets = 6 g co2-e/kWh_pellets.