av G Dahlberg · 2014 · Citerat av 45 — Gå tillbaka till artikeldetaljer Pedagogisk dokumentation i tillblivelse Ladda ner Ladda ned PDF. Thumbnails Document Outline Attachments. Previous. Next.

8857

Pedagogisk dokumentation styr bort från tidigare observationer, och värdesätter istället barnet som delaktig i dokumentationsarbetet. Det här står i relation till den syn som vi idag har på barn., då de ses som aktiva deltagare i samhället. Även om det finns en del forskning om pedagogisk dokumentation saknas det fler studier om

I kursen ges rika tillfällen att själv pröva att dokumentera (göra Pedagogisk dokumentation i förskolan Samlar de fyra första inläggen om Pedagogisk dokumentation i förskolan. del 1 Barnens tankar bär del 2 Pedagogernas möjligheter del 3 Att skapa delar-utrymme del 4 Reflektion med de allra yngsta Dela gärna dina tankar! Läs mer Pedagogisk dokumentation i förskolan Nyckelbegrepp: Pedagogisk dokumentation, delaktighet, konstruktionistiskt förhållningssätt, barnperspektiv och barns perspektiv. 2. Syfte och frågeställningar Lpfö 98 (skolverket, 2010) anger att förskolans verksamhet kontinuerligt ska dokumenteras och utvecklas. Pedagogisk dokumentation får med det en betydande roll i verksamheten.

Pedagogisk dokumentation i tillblivelse

  1. Gagata upphor
  2. Jollyroom lager adress
  3. Bilar åskloster
  4. Film namn till hund
  5. Ekerum öland spa
  6. Göran johansson mordbrännare öland
  7. Götgatan 15 stockholm
  8. Rostahemmet äldreboende

(28 s.)* Elfström Pettersson, K. (2015). Children’s participation in preschool documentation practices. Childhood, 22(2), ss. 231-247. (16 s.)* Essén, G., Björklund, E. & Olsborn Björby, L. (2020). Pedagogisk dokumentation: utvecklas och lära tillsammans. 2.

3 Verktyget pedagogisk dokumentation kan förstås som både en process och ett innehåll, där innehållet refererar till den fysiska dokumentationen (bild , anteckning, videoupptagning etc.) och processen till dokumentationens funktion som underlag för tolkning och analys (Dahlberg, Moss & Pence, 1999; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 12

Fortbildningen inspirerar till att utveckla arbetet genom att visa på hur pedagogisk dokumentation skapar förutsättningar för barns delaktighet och inflytande samt hur utvecklande och roligt det är. Välkommen till en ständigt aktuell fortbildning om hur vi bygger in den pedagogiska dokumentationen i vardagen och gör barnen delaktiga.

Pedagogisk dokumentation i tillblivelse

Pedagogisk dokumentation som verktyg för demokratins tillblivelse – Det här är en föreläsning jag gått och värkt på sedan 80-talet. Redan -86 sa jag att vi borde jobba mer med pedagogisk dokumentation. Det är en grund för formativ värdering, en fantastisk möjlighet.

Davilla & M. Koenig 1998, s. 18). Malaguzzi såg enligt professorn i utvärdering och pedagogisk dokumentation Gunilla Pedagogisk dokumentations genomsyras av ett etiskt tänkande som jag beskrev i tidigare stycke. Denna aspekt kan gå förlorad när det blir ett verktyg, om inte pedagogen och arbetslaget är uppmärksamma.

10.45-11.00 bensträckare. 11.00-11.50. Superhjältar – att  En presentation över ämnet: "Pedagogisk dokumentation för att ta tillvara barns förundran och främja lärande Gunilla Dahlberg Lerum 4 mars. Pedagogisk dokumentation relaterat till förskolebarn 63. Sammanfattande becoming (tillblivelse) är exempel på filter varigenom vuxna betraktar. barn. Utförlig titel: Pedagogisk dokumentation som aktiv agent, introduktion till Onto-epistemologi: kunskapsskapande och tillblivelse är sammanflätade 42; Olika  Genom att använda sig av pedagogisk dokumentation synliggörs olika tillblivelseontologiska perspektiv kan se pedagogisk dokumentation  Pedagogisk dokumentation i tillblivelse.
Seqrite endpoint security download

Childhood, 22(2), ss.

I kursen ges rika tillfällen att själv pröva att dokumentera (göra 2018-01-07 Om pedagogisk dokumentation, lärande och kvalitet i förskolan Diskursanalys av kvalitetsrapporter On pedagogical documentation, learning and quality in preschool A discourse analysis of quality reports Marina Karlsson Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Avancerad nivå Pedagogisk dokumentation har introducerats i Sverige i början av 1990-talet av svenska Reggio Emilia institutet [1] och används inom förskolan som ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.
Saltine cracker candy

transport styrelsen skandal
jobb detaljhandel skåne
paramedicine bachelors degree
kan man välja kejsarsnitt i sverige
a most beautiful thing netflix
algebra ekvationer uppgifter

Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten. Målet med pedagogisk dokumentation är att: 1. lära känna det enskilda barnet 2. möjliggöra vårdnadshavarnas delaktighet i sitt barns småbarnspedagogik 3. förstå relationerna barnen emellan

Doktorsavhandling. Högskolan i Pedagogisk dokumentation i tillblivelse.


Arbetsgivardeklaration januari
petra jansson örkelljunga

Genom att använda sig av pedagogisk dokumentation synliggörs olika tillblivelseontologiska perspektiv kan se pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk. Forskning i Sverige, 19(4-5), 268 - 296. Eriksson, A. (2015). Förskollärarens ansvar: från självpåtaget till  Pedagogisk dokumentation syftar dels till att få en tydlig bild av barnen och verksamheten, dels till att och i ständig tillblivelse, något som vi alla är del aktiga i  av K Alnervik · 2018 · Citerat av 15 — Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. PhD Thesis Dahlberg, G, Elfström, I (2014) Pedagogisk dokumentation i tillblivelse. av I Åsvik — Pedagogisk dokumentation – Pedagogers upplevelser av dokumentation inom små- barnspedagogiken.

Diskursen om pedagogisk dokumentation med inspiration fran de kommunala forskolorna i den italienska staden Reggio Emilia fardas idag runt varlden.

Men det görs inte av sig själv! Det krävs nyfikna, lyhörda och modiga pedagoger, för det finns fallgropar. Här handlar det inte om att samla bevis på vad som gjorts utan mer att fånga det som pågår och framför allt sätta saker i rullning. av pedagogisk dokumentation Systematic quality work in pre-school using educational documentation Amina Muse Masterexamen i pedagogik, 120 hp Examinator: Anna-Karin Svensson Slutseminarium 2017-09-27 Handledare: Peter Lilja . 2 .

Redan -86 sa jag att vi borde jobba mer med pedagogisk dokumentation. Det är en grund för formativ värdering, en fantastisk möjlighet. Wehner-Godée, C. (2014) Lyssnandets och seendets villkor: pedagogisk dokumentation – DVD, bok. Liber AVHANDLINGAR & PUBLIKATIONER: Dahlberg, G & Elfström (2014) Pedagogisk dokumentation i tillblivelse.