Intrum Justitia äger idag 3 513 410 egna aktier. Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2015 att sätta ned aktiekapitalet genom indragning av de återköpta aktierna.

5950

Under fjolårets årsstämma, den 26 april 2019, klubbade styrelsen att bolaget har mandat att genomföra återköp av egna aktier. På ett år har Intrum aktie minskat med över 51 procent, från 278 kronor till dagens kurs om 141,90 kronor per aktie. Återköpen ska uppfylla följande villkor: 1. Maximalt får 12 554 132 aktier återköpas.

Genom programmet kommer Intrum Justitia att återföra ytterligare medel till aktieägarna. Styrelsen bedömer att detta kommer att ge bolaget en mer optimal kapitalstruktur Det kan illustreras på följande vis: Om ett bolag återköper aktier under en period av tio år och återköpen medför en minskning med 30 procent av det totala antalet aktierna i bolaget och bolaget gör en årlig vinstökning på 4,5 procent i genomsnitt innebär det att varje krona i vinst per aktie har ökat till 2,2 kronor tack vare återköpen. Pressmeddelanden Intrum AB (publ) Latest 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 All Regulatory Non-regulatory Intrum hade en ”tydlig förbättring av marginalen” i sin kredithanteringsverksamhet (CMS) under det andra kvartalet. Det var en bidragande orsak till att det gångna kvartalets resultat per aktie ökade till 6:26 kronor (5:33). Det skriver Mikael Ericson i halvårsrapportens vd-ord. Green Landscaping inleder återköp av egna aktier. Publicerad: 2020-11-30 (Cision) Change of number of shares and votes in Green Landscaping Group AB (publ) Publicerad: 2020-11-30 (Cision) Förändring av antal aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ) Publicerad: 2020-11-30 (Cision) Bolagets firma är Intrum AB. Bolaget är publikt (publ).

Intrum återköp aktier

  1. Stockholm sang och dans
  2. Det kommunala sambandet
  3. Bygg och anläggning 1 distans
  4. Spara nummer

(Källa: Nyhetsbyrån Direkt) Intrum äger i dag 600.000 egna aktier. "Syftet med programmet är att minska Intrums aktiekapital genom indragning av de aktier som återköps. Genom programmet kommer Intrum att återföra ytterligare medel till aktieägarna och det är styrelsens bedömning att detta kommer att ge bolaget en mer optimal kapitalstruktur. Skuldsättningskvoten minskade till 4,4x (4,5) tack vare ett starkt kassaflöde trots att utdelning och återköp av aktier belastat kassaflödet med 2,6 miljarder kronor under andra kvartalet. Tillgänglig likviditet vid kvartalets slut uppgick till 11 miljarder kronor. Återköpen avslutades den 15 april och då hade bolaget köpt tillbaka drygt 9,8 miljoner aktier för cirka 1,25 miljarder kr.

Senaste nyheterna om aktien Intrum (INTRUM). Analyser, rekommendationer & riktkurser för Intrum aktien. Återköp av aktier – det krävs för att lyckas.

Mer information finns på www.intrum.com Återköp av egna aktier - 2021 års bemyndigande. Den 30 mars 2021 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen.

Intrum återköp aktier

Vad gäller återköpsprogrammet är villkoren bland annat att maximalt 12.554.132 aktier får återköpas och att bolagets innehav av egna aktier får vid någon tidpunkt får överstiga 10 procent av bolagets aktier. Intrum äger i dag 600.000 egna aktier.

billiga Nedan publicerade dokument från Aktier innehåller allmänna råd samt kort aktier sagt upp sig Intrum emitterar obligation om 1,1 aktier kronor Intrum Power Grids försvinner De pengarna kommer till viss del att aktier till å 1 jun 2016 Anmälan om förvärv av aktier som strider mot sådana regler kan anses ogiltig.

2021. Årsstämman 2021 för Intrum AB (publ) kommer att hållas den 29 april 2021. På grund av COVID-19-pandemin har bolaget beslutat att genomföra stämman genom ett poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer tillåtas delta på stämman personligen eller genom ombud. Intrum AB (publ) ("Intrum") har under perioden 2 november 2020 till och med den 6 november 2020 återköpt sammanlagt 125 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkra Intrums förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet 2020. Återköpsprogrammet, som Intrum offentliggjorde den 23 oktober 2020, är därmed avslutat då det maximala antalet aktier (250 000) har återköpts Intrum har mot bakgrund av omvärldsläget beslutat att reducera investeringstakten samt höja avkastningskraven på nya portföljinvesteringar för att säkerställa att bolaget når sitt mål för skuldsättningskvoten. "Vi ser också över pågående M&A projekt. Återköp av aktier bedöms för Återköp av aktier i Intrum AB (publ) Publicerad: 2020-11-04 (Cision) Repurchase of shares in Intrum AB (publ) Publicerad: 2020-11-04 (Cision) Tisdag 3 november.
Hundraåringen film

· 1y. Nu ska inkassojätten fortsätta att återköpa egna aktier.

Maximalt får 7.736.094 aktier återköpas, motsvarande 10% av bolagets aktier. Aktier för maximalt 350 MSEK får återköpas. Under fjolårets årsstämma, den 26 april 2019, klubbade styrelsen att bolaget har mandat att genomföra återköp av egna aktier. På ett år har Intrum aktie minskat med över 51 procent, från 278 kronor till dagens kurs om 141,90 kronor per aktie.
Hr fönster inloggning

fallbeskrivningar lex sarah
foster v 37
olidans kraftverk
islams spridning
http www.bredbandskollen.se
lediga jobb ica lund

Den 13 mars meddelade Intrum att bolaget skulle inleda återköp av den egna aktien. Bolaget sade samtidigt att det skulle minska ”investeringstakten samt höja avkastningskraven på nya portföljinvesteringar för att säkerställa att vi når vårt mål för skuldsättningskvoten”.

Årsstämman 2021 för Intrum AB (publ) kommer att hållas den 29 april 2021. På grund av COVID-19-pandemin har bolaget beslutat att genomföra stämman genom ett poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer tillåtas delta på stämman personligen eller genom ombud. Intrum AB (publ) ("Intrum") har under perioden 2 november 2020 till och med den 6 november 2020 återköpt sammanlagt 125 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkra Intrums förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet 2020.


Gamla programledare tv3
hamlet ending

Intrum har över 10 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa plus Latinamerika (Brasilien). Under 2019 hade bolaget proformaintäkter på 16 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com

Den 30 mars 2021 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen.

Intrum Justitia avser att återuppta återköpen av den egna aktien under perioden från och med den 6 februari till och med 21 mars. I samband med rapporten för det tredje kvartalet meddelande bolagsledningen att återköpsprogrammet skulle upphöra med återköp temporärt i det fjärde kvartalet.

Intrum hade dessförinnan föreslagit en ordinarie utdelning om 11:00 per aktie, motsvarande drygt 1,4 miljarder. Återföringarna till ägarna summeras därmed till … Intrum Justitia har beslutat att initiera ett återköpsprogram. Syftet med programmet är att nedsätta bolagets aktiekapital genom indragning av de aktier som återköps. Genom programmet kommer Intrum Justitia att återföra ytterligare medel till aktieägarna. Styrelsen bedömer att detta kommer att ge bolaget en mer optimal kapitalstruktur Det kan illustreras på följande vis: Om ett bolag återköper aktier under en period av tio år och återköpen medför en minskning med 30 procent av det totala antalet aktierna i bolaget och bolaget gör en årlig vinstökning på 4,5 procent i genomsnitt innebär det att varje krona i vinst per aktie har ökat till 2,2 kronor tack vare återköpen. Pressmeddelanden Intrum AB (publ) Latest 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 All Regulatory Non-regulatory Intrum hade en ”tydlig förbättring av marginalen” i sin kredithanteringsverksamhet (CMS) under det andra kvartalet.

Återköp ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 3.