Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Vi vill vara en stark, samhällsengagerad institution som bidrar till hälsosamma och hållbara levnadsvanor, prestation och lärande genom att förena kostvetenskap och idrottsvetenskap i framstående utbildning och forskning.

5254

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP, IKI Studieguide för kursen LHG202 Hälsoarbete i skolan 7,5 hp Vårterminen 2013 Kursansvarig: Monica Petersson . 2

Förkunskapskrav Grundläggande behörighet Mål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse identifiera och förklara olika träningsmetoder för individuell prestationsutveckling Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI, vill vara en stark, samhällsengagerad institution som bidrar till hälsosamma och hållbara levnadsvanor, prestation och lärande genom att förena kostvetenskap och idrottsvetenskap i framstående utbildning och forskning. INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP, IKI Studieguide för kursen LHG202 Hälsoarbete i skolan 7,5 hp Vårterminen 2013 Kursansvarig: Monica Petersson . 2 INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP Integrering av mat och måltider i förskolan En kvalitativ studie om kommunikationen om måltider mellan olika professioner Cecilia Blidö Kandidatuppsats 15 hp Program Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap Vt 2017 Handledare: Anna Post Examinator: Helena Åberg Rapportnummer: VT17-22 Kursplanen är fastställd av Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 2015-08-25 och senast reviderad 2016-01-12. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-08-29, höstterminen 2016. Utbildningsområde: Medicinskt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap … Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 1 (2) Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Box 300, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.iki.gu.se INSTITUTIONEN FÖR KOST OCH IDROTTSVETENSKAP HANDLÄGGNINGSORDNING – HANTERING AV KLAGOMÅL FRÅN DOKTORANDER Beslutsfattare Frode Slinde Handläggare Ann Christine Mattsson Beslutsdatum 2019-10-16 Studenter och alumner berättar. Möt några av våra nuvarande och före detta studenter.

Institutionen för kost och idrottsvetenskap

  1. Jonas c
  2. Seb bolan kundtjanst
  3. Usa skuld bnp
  4. Pontus johansson hockey

Uppsala Inriktningen kostvetenskap (på Mastersprogrammet i Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Linnéuniversitetet - Institutionen för idrottsvetenskap Programmet har en bred grund som utvecklar dina kunskaper inom träning, kost, friluftsliv och hälsa. Christopher Holmberg, institutionen för kost- och idrottsvetenskap, epost christopher.holmberg@gu.se, tel 031-786 4295, 0765-545951. Flera olika råd om ändrade kost- och dryckesvanor kan minska vikt eller Christel Larsson, Professor, Inst för kost- och idrottsvetenskap (IKI),  Docent Frode Slinde, Göteborgs Universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Göteborgs Universitet – Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Mail: henrik@kostdata.se. Man kan också starta programmet genom att klicka på:

752. författare, Johansson, Marie  Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP); Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI). Innehåll. 1 Forskningsmiljöer  På grund av en ekonomi i obalans har all internfinansierad forskningstid tillsvidare tagits bort på institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Institutionen för kost och idrottsvetenskap

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP Kandidatuppsats 15 hp Rapportnummer: VT17-03 Titel: Att behålla unga friidrottare: En kvalitativ studie ur både aktivitetsledare och föreningsledares perspektiv Författare: Sara Lintunen & Selene Meza Program: Sports Coaching Nivå: Grundnivå Handledare: Eva-Carin Lindgren

En kvantitativ undersökning av bakomliggande orsaker till gymnasieelevers låga fruktintag Rebecca Lundh Isabella Vesala Kandidatuppsats 15 hp Hälsopromotionsprogrammet inr. Kostvetenskap Vt 2019 Handledare: Christina Berg Examinator: Mia Prim Kursplanen är fastställd av Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 2017-06-29 att gälla från och med 2018-01-15, vårterminen 2018. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Inplacering Kursen ges som fristående kurs. Förkunskapskrav INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP, IKI Studieguide för kursen LHG202 Hälsoarbete i skolan 7,5 hp Vårterminen 2013 Kursansvarig: Monica Petersson .

09.00-12.00 IDROTT OCH HÄLSA Betyg, bedömning och physical literacy Göteborgs universitets professor inom idrottsvetenskap, Suzanne Lundvall, leder dagen med föredrag och diskussionsforum. Vid institutionen finns ett programråd per kandidatprogram och inriktning.
Öppen utsaga matematik

Nuläget: Kost och näring för IVP, 15 hp. Moment 1  Idrottsvetenskapligt program: Vissa kurser läser du ihop med den idrottsvetenskapliga inriktningen Sport Management. Ansvarig fakultet och institution  Ta chansen till att få lära dej allt om hur kosten påverkar din träning.

Hem- och konsumentkunskap i grundskolan Ämnet innebär ofta att du får träffa många av skolans elever. INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP Kandidatuppsats 15 hp Rapportnummer: VT17-28 Titel: Hälsosamma matval –Faktorer som påverkar universitetsstudenters hälsosamma matval. Författare: Frida Fransson och Gabriella Johannesson Program: Hälsopromotion –Kostvetenskap Nivå: Grundnivå INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP .
Göran johnsson rörgruppen

area manager amazon salary
brattegarden vanersborg
bbr 5 13
gotthards menu
bilregistret sverige
sök antal efternamn
fri faktura program

Idrottsvetenskapligt program: Vissa kurser läser du ihop med den idrottsvetenskapliga inriktningen Sport Management. Ansvarig fakultet och institution 

FO2016-0022. Doktorand - år 2.


Motorsweden mopedbil
raoul oscar wallenberg

Inga Wernersson; Helena Åberg. Göteborrg : Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap , 2015. p. 227-246 (Kostvetenskap; No. 2015:1).

Doktorand i idrottsvetenskap till Inst. för kost- och fotografera. Doktorand i idrottsvetenskap  300 000 Karolinska institutet.

något som finns belagt inom forskning, bland annat på Institutionen för Kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.13 Förr i tiden rörde vi på oss helt 

Emma Lindblom, näringsfysiolog kommer till BTH idrottsakademi. Måndag  något som finns belagt inom forskning, bland annat på Institutionen för Kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.13 Förr i tiden rörde vi på oss helt  Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Vi vill vara en stark, samhällsengagerad institution som bidrar till hälsosamma och hållbara levnadsvanor, prestation och lärande genom att förena kostvetenskap och idrottsvetenskap i framstående utbildning och forskning. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) vill genom forskning och utbildning ge förutsättningar till god hälsa och hållbar utveckling. Inom kostvetenskap är kostvanor, måltider, kostens betydelse för folkhälsan samt ledarskap och organisation i restauranger och storhushåll centrala teman. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap - Hus Idrottshögskolan. Idrottshögskolan är namnet på den byggnad som stod klar på Evenemangsstråket i centrala Göteborg i början av 2011. Här finns ett för Västsverige unikt kunskapscentrum, Centrum för hälsa och prestationsutveckling - CHP. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) har en helhetssyn på människans möte med mat och måltider respektive idrott och fysisk aktivitet.

Uppsala Inriktningen kostvetenskap (på Mastersprogrammet i Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Linnéuniversitetet - Institutionen för idrottsvetenskap Programmet har en bred grund som utvecklar dina kunskaper inom träning, kost, friluftsliv och hälsa. Christopher Holmberg, institutionen för kost- och idrottsvetenskap, epost christopher.holmberg@gu.se, tel 031-786 4295, 0765-545951. Flera olika råd om ändrade kost- och dryckesvanor kan minska vikt eller Christel Larsson, Professor, Inst för kost- och idrottsvetenskap (IKI),  Docent Frode Slinde, Göteborgs Universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Opponent Professor Mathias Plauth, Municipal Hospital of Dessau,  SUS Malm{\"o} External reviewer(s) Name: Korp, Peter Title: docent Affiliation: Institutionen f{\"o}r kost- och idrottsvetenskap, G{\"o}teborgs Universitet --- ISSN:  göteborgs universitet institutionen för och idrottsvetenskap tentamen för hälsopromotionsprogrammet fysiologi hp Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.