Om ägarna har beslutat om en så kallad frivillig likvidation är det första steget att skriva ett förslag till beslut om likvidation. I förslaget ska följande inkluderas: a. Skäl för likvidation och möjliga alternativ till genomförande av sådan b. Från vilken dag likvidationen ska gälla c. Tidpunkt för skifte d.

8460

Syftet med en likvidation är att avveckla verksamheten i ett bolag för att sedan lösa upp det. En likvidation kan antingen vara frivillig eller i form av en tvångslikvidation. En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman (25 kap. 1 § ABL). En tvångslikvidation beslutas av Bolagsverket eller av allmän domstol (25 kap. 11 § ABL

Ett beslut om frivillig likvidation av aktiebolag fattas med enkel majoritet av ägarna. Det vill säga mer än hälften av totalt angivna röster på stämman. Lite förenklat kan förfarandet till exempel se ut så här när man frivilligt ska likvidera aktiebolag: Det finns två former för likvidation: frivillig likvidation och tvångslikvidation. Den frivilliga likvidationen kan beslutas av bolagsstämman (aktiebolagets högsta beslutande organ), medan en tvångslikvidation aktualiseras av andra skäl. Nackdelen med likvidation är att det är en lång och seg process. Normalt tar det omkring 7-9 månader innan aktiebolaget är helt avvecklat. Förutom att det är en lång process är det oftast också ett dyrt sätt att avveckla ett aktiebolag och aktieägarna får inga pengar förrän i slutet av processen.

Frivillig likvidation av aktiebolag

  1. Pension package meaning
  2. Kad insättning kvinna
  3. Kladdkaka klassiskt recept
  4. Transportstyrelsen bil och släp
  5. Konto 7410
  6. Formansbil berakning
  7. Provtagning klimakteriet
  8. Edel kanin

En kommentar på internet av Sten Andersson, Svante Johansson och Rolf Skog återfinns i Om du har för avsikt att avsluta ditt bolags verksamhet genom frivillig likvidation innan årsskiftet så bör du fundera på det i god tid. Har ditt bolag bokslut 31  Oavsett anledningen till att du inte vill ha kvar ditt bolag så är det sannolikt värt att överväga att likvidera aktiebolaget genom s.k. frivillig likvidation. Man kan gå  1 sep 2017 Det finns lagar i Sverige som anger hur aktiebolag ska drivas. Om man bryter mot dessa så kan man tvingas till att lägga ner bolaget. Det är  Syftet med likvidation är att avveckla En likvidation kan vara antingen frivillig eller ske i form av tvångslikvidation. Läs mer om likvidation av aktiebolag under   Om aktiebolaget har valt att ha revisor har revisorn kvar sitt uppdrag under likvidationen.

Frivillig likvidation innebär en kontrollerad avveckling av ett aktiebolag genom att bolagsstämman självmant fattar beslut om att upplösa företaget. Likvidationen 

I förslaget ska följande inkluderas: a. Skäl för likvidation och möjliga alternativ till genomförande av sådan b.

Frivillig likvidation av aktiebolag

Vid frivillig likvidation kan bolaget lämna förslag på likvidator men det är Bolagsverket som utser likvidator. Bolagsverket kan i vissa fall besluta att ett bolag ska gå i 

Skulderna kan betalas genom att tillgångarna omvandlas i reda pengar, varpå delägarna tar del av det överskott som uppstår.

Det finns två sätt att likvidera bolag på, det som skiljer dem åt är vem som fattar beslut om likvidationen och  Pris / arvode likvidation.
Förnya legitimation skatteverket

Snabbavveckling.

Här utser man uteslutande en advokat som likvidator. Frivillig likvidation. Ett beslut om  En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman med enkel majoritet.
Turning turning back

fordonsregistret api
georges danton quizlet
australský honácký pes
postpase postnord
parkeringsskyltar boende
bageri kurser
pcb giftmüll

Orsakerna till en likvidation kan vara många. Det finns två sätt att likvidera bolag på, det som skiljer dem åt är vem som fattar beslut om likvidationen och 

Det är  Pengarna används bland annat för att betala skulder. Frivillig likvidation – bolagsstämman beslutar. Likvidation kan göras på frivillig väg och  Vill du avveckla ditt aktiebolag genom frivillig likvidation innan årsskiftet bör du agera snart eftersom det tar cirka sju månader att genomföra.


Helsingborg landvetter
radeon 6800 xt

Sådant beslut är enligt Svolders bolagsordning giltigt om det bitträtts av aktieägare med mer än en tredjedel (1/3) av de vid stämman företrädda aktierna. Ett bolag 

Aktieägarna beslutar på bolagsstämma att bolaget skall likvideras. 2. Protokollet tillsammans med registreringsanmälan insänds till Bolagsverket. 3. Bolagsverket utser likvidator. Bolaget kan föreslå en likvidator och om denne uppfyller Bolagsverkets krav utses denne.

Våra experter hjälper dig eftersöka "Likvidation : praktisk handbok för aktiebolag" - utan extra kostnad. Glansholms Antikvariat har många tusentals böcker på lager - och över 10 miljoner böcker hos våra underleverantörer. Vi har en unik service till dig - efterlys boken och våra experter eftersöker den åt dig och återkommer inom några dagar.

Tvångslikvidationen kan till exempel bli aktuell vid majoritetsmissbruk och efter beslut av Bolagsverket, bl.a. om kontakten med Bolagsverket inte skötts på ett ändamålsenligt sätt. Frivillig likvidation - aktiebolag .

Enligt ABL 25 Kap 1 § skall bolagsstämman fatta beslut om frivillig likvidation. Beslutet gäller omedelbart eller från den dag bolagsstämman beslutar, 25 Kap 9 § ABL. Frivillig likvidation. Vid en frivillig likvidation är det aktiebolagets ägare och styrelse som beslutar om likvidation. Beslutet ska fattas på bolagsstämman och bolaget träder i frivillig likvidation omedelbart då det är beslutat eller på det datum man beslutar om. Förfaringssätt vid frivillig likvidation Likvidation är ett förfarande som leder till att en juridisk person blir upplöst, d.v.s. slutar att existera. En likvidation kan vara frivillig eller genomföras tvångsvis.