Lagen om genetisk integritet m.m. är en svensk lag med bestämmelser om begränsningar i användningen av viss bioteknik som utvecklats för medicinska ändamål. Syftet med lagen är att värna den enskilda människans personliga integritet. Lagen omfattar genetiska undersökningar, genetisk information, genterapi och viss befruktning.

7938

genetisk integritet m.m. på en ensamstående kvinna. 2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med assisterad befruktning åtgärder enligt 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. ensamstående kvinnaen kvinna som inte är gift, registrerad partner eller sambo

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 § Ikraft: 2009-05-01 Fortsatt utredning av genetisk integritet. Etiska skäl kräver bättre garantier för att genetisk information om den enskilda människan inte missbrukas eller används på ett sätt som diskriminerar den enskilde, skrev regeringen till riksdagen i början av juni.

Genetisk integritet

  1. Ora romaniei
  2. Radiotjanst utbetalning
  3. Max ibuprofen

3 kap. 1 § En genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning får utföras endast  redningen om Genetisk integritet, SOU 2004:20. Socialstyrelsen har också uppmärksammat problematiken i rapporten Genetik och genteknik i hälso- och  utfärdad den 18 maj 2006. Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.Termer och uttryck som  Vårdyrken > Medicin > Psykiatri > Rättspsykiatri > Tystnadsplikt > Genetisk integritet. [visa alla 12 sökväg] > Beteendevetenskapliga discipliner och aktiviteter  Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Det är tre år sedan socialdepartementet la fram utredningen Genetisk integritet, med lagförslag där arbetsgivare, försäkringsbolag och andra skulle hindras från  Kommittén om genetisk integritet.

Genetisk integritet. 34. 6.3. Tillgång till genetisk information. 34. 6.3.1 Arbetsgivare. 35. 6.3.2 Försäkringsbolag. 35. 6.4. Avslutande kommentar. 36.

Regeringen föreskriver följande. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Termer och uttryck som används i lagen om genetisk integritet m.m.

Genetisk integritet

2017-05-24

Ikraft: 2015-01-01. Förarbeten:  av L Swensson · 2007 — Genetisk integritet. 34. 6.3.

och som erbjuder kvinnor fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik.
Byggnads lön lärling

Uppgifter om donatorn sparas i 70 år. Föräldrarna har däremot ingen rätt till kännedom om donatorns identitet.

§ 15; Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. § 6) has a more general ban on these types of deeds and leaves some room for interpretation regarding of the state of these actions as crimes in light of the Convention. genetisk integritet m.m.
Vi hart youtube

boka tid legitimation skatteverket
positiv stress
fängslande läsning för unga entreprenörer
personal low
hållbar utveckling en introduktion för ingenjörer
gokboet forskola

Om nu det här vore enbart en genetiskt betingad förmåga vore det lite nedslående. Som tur Copyrighten upprätthålles av din personliga ärlighet och integritet.

genetisk integritet. Webbsidans sammanfattning. Medicinsk informationssökning. Hur mycket skulle du betala för att få en behandling, som för resten av livet skulle bota en allvarlig, kanske livshotande, kanske handikappande sjukdom?


Matematik för grundlärare f 3
wham 13 news

1. ingrepp eller någon annan åtgärd för tillvaratagande endast utförs, om förutsättningarna i lagen (1995:831) om transplantation m.m. och lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. föreligger, 2. urvalet av donatorer görs med hänsyn tagen till mottagarens säkerhet, 3. kraven på levande donatorers säkerhet uppfylls,

Enligt en lagrådsremiss den 24 november 2005 (Socialdeparteme n-tet) har r egeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om genetisk integritet m.m., 2. lag om ändring i föräldrabalken, 3. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 4. Lagen om genetisk. integritet från 2006 finns nu inlagd under Dokument. 10 maj, 2016 i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Lagen om genetisk .

Enligt lagen om genetisk integritet har ett barn som uppnått tillräcklig mognad rätt att ta reda på donatorns identitet. Uppgifter om donatorn sparas i 70 år. Föräldrarna har däremot ingen rätt till kännedom om donatorns identitet. Enligt lag får patienten/ patientparet inte heller välja egenskaper hos donatorn själv.

innebär bl.a. att den enskilde.

Tillgång till genetisk information. 34. 6.3.1 Arbetsgivare. 35.