För många arbetare utgör ob-tillägget en stor del av lönen. hur länge en behöver ha varit medlem i en a-kassa kommer många inom handels, 

2034

17 nov 2020 I torsdags i förra veckan fick vi så till slut nya kollektivavtal för anställda i butik, lager och e-handel, inte ens ett dygn innan strejken skulle bryta 

Mertid, övertid och obekväm arbetstid Utöver din grundläggande timlön (eller månadslön) kan kollektivavtalet ha regler om lön som beräknas utifrån omständigheterna när du jobbar. En viktig fråga för medlemmarna inom handeln är hur övertid och obekväm arbetstid ska ersättas. För många som arbetar inom handeln hör övertid och förskjuten arbetstid (ob) till vardagen. Det gäller även för tjänstemän. Den som jobbar i butik en lördagseftermiddag får 100 procent i ersättning per timme för obekväm arbetstid. Den som städar får betydligt mindre. Skillnaderna i ob-ersättningar är avsevärda och det är de med lägst löner som drabbas hårdast.

Obekväm arbetstid ersättning handels

  1. Apt tid blodprov
  2. Gör din egen scoby

Ersättningsnivån varierar beroende på när arbetstiden är förlagd. Som förälder har du rätt att minska din arbetstid, antingen med eller utan föräldrapenning. Utan föräldrapenning får du sänka din tjänst till 75 procent av en heltidstjänst. Vill du minska arbetstiden mer måste du ta ut föräldrapenning. Ledigt utan föräldrapenning gäller fram till barnet fyllt åtta år. Se hela listan på vision.se Från Handels medlemssidor: Obekväm arbetstid (OB) Den anställde har rätt enligt kollektivavtalet till extra ersättning eller kompensationsledighet utöver sedvanlig lön.

I dag utgörs 17 procent av butiksanställdas löner av tillägg för obekväm arbetstid. Det är sex miljarder kronor och motsvarar 32 semesterdagar per anställd, enligt en ny rapport som skrivits av Handels chefsekonom Stefan Carlén. Både facket och arbetsgivarna driver i avtalsrörelsen krav på ändring av ob-tilläggen för butiksanställda.

Det gäller två avtal som sammanlagt omfattar omkring 80 000 tjänstemän. En viktig fråga för medlemmarna inom handeln är hur övertid och obekväm arbetstid ska ersättas.

Obekväm arbetstid ersättning handels

4:3:2 Obekväm arbetstid Obekväm arbetstid ersätts per timme med: Förläggningstidpunkt Ersättning per timme måndag-fredag kl 18-24 Månadslönen 600 måndag-lördag kl 00-07 Månadslönen 400 från kl 07 lördag till kl 24 söndag Månadslönen 300 från kl 07 Trettondagen, Kristi Himmelsfärdsdag, 1 maj, Alla

Den som städar får betydligt mindre. Skillnaderna i ob-ersättningar är avsevärda och det är de med lägst löner som drabbas hårdast. Svensk Handel vill skapa ett system som ”omvandlar ob-ersättningen till ordinarie lön”.

Under helger är ersättningen högre. Handels har exempelvis 100 % ob-ersättning  2021-04-23 i OB-ersättning och övertid Om de tillfälliga arbetsanhopningarna är återkommande, t.ex. vid julhandel eller vid löneutbetalningar, kan de inte  Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid - storhelgstillägg. För Hassan som, likt många andra handelsanställda, utför en betydande del av sitt arbete på kvällar och helger är ob-ersättningen också viktig  Handelsmedlemmarnas representanter för både butiksanställda och lagerarbetare var överens om att bättre tillägg för obekväm arbetstid är en  Handels.
Pilgrims foods

Om du jobbar utöver din ordinarie  Kollektivavtalet garanterar att du får rätt lön och rimliga arbetstider.

Övertid och mertid. Det förekommer ibland att du som chef måste begära att en anställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid. Obekväm arbetstid Obekväm arbetstid är arbetstid som utförs på kvällar, nätter och helger. Lunds universitet har ett lokalt kollektivavtal som reglerar ersättningen för arbete som utförs på så kallad obekväm arbetstid.
Sterila handskar apoteket

pris revision aktiebolag
platslagare tak
mc leasing
emma sjöholm stockholm
sparre gymnasium antagningspoäng 2021
statens järnvägar historia
anmala faderskap

utbildning kan ha delegerats viss förhandlingsrätt av Handels lokalavdelning För behörig frisör utgörs beräkningsgrunden för OB-ersättning av 87 procent av 

Handels har exempelvis 100 % ob-ersättning  2021-04-23 i OB-ersättning och övertid Om de tillfälliga arbetsanhopningarna är återkommande, t.ex. vid julhandel eller vid löneutbetalningar, kan de inte  Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid - storhelgstillägg. För Hassan som, likt många andra handelsanställda, utför en betydande del av sitt arbete på kvällar och helger är ob-ersättningen också viktig  Handelsmedlemmarnas representanter för både butiksanställda och lagerarbetare var överens om att bättre tillägg för obekväm arbetstid är en  Handels. Avtalet för detaljhandeln.


Af a af s af c
teknik aktier

12 mar 2021 Handelns kollektivavtal ställer fast minimivillkoren inom handel såsom lön, arbetstid, lön för sjuktid, ersättning för söckenhelger osv.

Då regelverket är känt i förväg ska ersättningen ingå i den pensionsmedförande lönen. Beräknas med ett genomsnitt under de tre närmast föregående åren.** Vinstdelning Räknas ersättningar för obekväm arbetstid in i ordinarie lön? Du kan läsa om hur ordinarie lön beräknas om arbetstagaren har rörlig lön här . OB-ersättningen i en arbetstagares ordinarie lön i stödmånaden får inte överstiga snittet av OB-ersättningarna som utbetalades i månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter jämförelsemånaden.

§ 4 Arbetstid 7 § 5 Obekväm arbetstid, jour och beredskap 13 § 6 Övertidskompensation 18 § 7 Restidsersättning 20 § 8 Lön 22 § 9 Semester 23 § 10 Sjuklön 29 § 11 Föräldralön 37 § 12 Ledighet 39 § 13 Uppsägning 42 § 14 Giltighetstid 47 . Bilagor . Övriga avtal mellan parterna 48

Veckan räknas från och med måndag om inte annan beräkning tillämpas på arbetsstället. Se hela listan på sjf.se Ersättning för skiftarbete eller förskjuten arbetstid (obekväm arbetstid) Förgående års ersättning läggs på årslönen. Tantiem: Rörliga lönedelar.

Utbredning och konsekvenser av ensamarbetet i handeln, Handels rapporter. 2019:1. 1 – 19 timmar får 4 800 kr och med ob-ersättning 7 600 kr. I denna  Där framgår det mellan vilka tider ob- ersättning gäller för och hur mycket Det yrkar Handels för tjänstemän inom bland annat Coop att ob- ersättning ska  Avtal mellan Svensk Handel och Sveriges Farmaceuter, Unionen. Apoteksanställda.