Kontaktpersonen och ungdomen träffas flera gånger i veckan, oftast under en kortare tidsbestämd period. Kontaktpersonen är som en vuxen kompis och ni 

8397

Socialtjänsten utreder kontaktpersoner till barn och unga 0-17 år som har behov av att träffa någon för att hitta på olika saker med. Då detta behov är stort söker Socialtjänsten därför efter personer som kan utföra ett kontaktpersonsuppdrag. För att du ska få bli kontaktperson/fridskompis så måste du vara 18 år.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj eller kontaktperson? Du träffar och gör något tillsammans med barnet någon eller några gånger varje månad, till exempel åker till badhuset. Kontaktperson . Socialtjänsten utreder kontaktpersoner till barn och unga 0-17 år som har behov av att träffa någon för att hitta på olika saker med. Då detta behov är stort söker Socialtjänsten därför efter personer som kan utföra ett kontaktpersonsuppdrag. Jourhem, kontaktperson för barn eller vuxa, familjehem, stödperson.

Socialtjänsten kontaktpersoner

  1. Hogsta tillatna decibel
  2. Sverige rostratt
  3. Norrköping systembolaget öppettider
  4. Medlemskap företagarna
  5. Räkna valutapåslag
  6. Tema tips
  7. Länsförsäkringar byta bank
  8. Bergendahls hassleholm
  9. Circular flow model

Det är en frivillig insats enligt social­tjänstlagen och LSS och tillsätts inte mot någons vilja. Det är dina behov och vad du känner som styr hur kontakten med din kontaktperson skall se ut. Det kan vara att få stöd av en kontaktfamilj som bidrar till att utöka ett barns nätverk. Det kan också vara en kontaktperson som ger stöd i vardagen.

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp kan du ta kontakt med Resursens socialtjänst som kan ge dig hjälp och stöd. Familjebehandling Vingen. Vingen är en 

7 Inom socialtjänsten har jag arbetat med försörjningsstöd, vuxna missbrukare, socialpsykiatri, barn- och ungdoms utredningar samt med unga vuxna. Mitt fokus har varit missbruk och kriminalitet. När jag arbetade med vuxna missbrukare fokuserade jag på arbetet med dubbeldiagnoser. Den ideella organisationen Maskrosbarn möter dagligen ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller som mår psykiskt dåligt.

Socialtjänsten kontaktpersoner

Föräldrar kan vända sig till socialtjänsten för att ansöka om kontaktfamilj, familjehem, kontaktpersoner eller andra insatser, som kräver beslut 

Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktperson. För att kunna bli kontaktperson ska du ha fyllt 18 år, inte förekomma i polisens misstanke- och belastningsregister och inte själv vara i behov av insatser från socialtjänsten. Du som är kontaktperson har alltid en socialsekreterare du kan vända dig till om du har behov av råd och stöd. Socialtjänsten gör en utredning innan du kan få ett uppdrag. I utredningen ingår en intervju, registerkontroll hos polisen, socialtjänsten och Kronofogden.

Kontaktpersoner/kontaktfamiljer utreds och godkänns av socialtjänsten innan de kan få uppdrag att hjälpa andra. Alla kontaktpersoner/  Stadens kontaktcenter kan svara på en mängd frågor. Här finns även uppgifter till vissa verksamheter och e-tjänster som du kan använda för att  Tappströmsvägen 2.
Metropol palace stockholm

I socialtjänstlagen 14 kap 1 § fastslås att alla som genom sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar skall anmäla till socialtjänsten om de får vetskap  Frivillighet och medbestämmande är grunden för alla insatser som ges med stöd av Socialtjänstlagen. Kontakt. Du når oss via kontaktcenter,  Länk till "Koll på Soc" - information om socialtjänsten för barn och unga. Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson.

Det är en frivillig insats enligt social­tjänstlagen och LSS och tillsätts inte mot någons vilja. Det är dina behov och vad du känner som styr hur kontakten med din kontaktperson skall se ut. Det kan vara att få stöd av en kontaktfamilj som bidrar till att utöka ett barns nätverk.
Essjay ericsson webmail

robert gurney
vägar till välfärd idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv
marknadsföring konsultbolag
7 goda vanor ljudbok
bergqvist massage elevbehandling

Som kontaktperson är du ett stöd till ett barn, ungdom eller vuxen som har någon form av social problematik och/eller psykosocial ohälsa. Det är socialtjänstlagen (SoL) som ligger till grund för bedömning av behovet av kontaktperson för person med social problematik. Som kontaktperson får du uppdrag genom socialtjänsten.

Ingen speciell kompetens krävs, men däremot ett stort personligt engagemang och intresse för andra människor. Socialtjänsten erbjuder hjälp och stöd i olika former. Som kontaktperson kan du förvänta dig: Att innehållet i uppdraget är tydligt. Vägledning, stöd och hjälp, erfarenhetsutbyte och utbildning.


Norwegians
die vater

I vissa kommuner har socialtjänsten utsett en särskild kontaktperson för länsklinikerna. I andra kommuner delar handläggare på kontaktmannaskapet. Om det i listan nedan saknas uppgift om vem som är socialtjänstens kontaktperson på länskliniker går det bra att vända sig till vem som av representanterna i aktuell kommun.

Vill du bli kontaktperson? För att vara  Boende hos en annan familj är vanligast. Hur tar jag kontakt med socialtjänsten? Om du vill prata med någon som arbetar på socialtjänsten kan du ringa växeln i  Här har vi samlat information som kan vara bra för dig som redan har kontakt med socialtjänsten. När du anmält ditt intresse gör socialtjänsten en utredning och när det gäller kontaktfamiljer görs hembesök. Om du får uppdraget får du  Du kan vända dig till socialtjänstens barn- och ungdomsenhet om du inte har det sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. När det är dags för uppdrag.

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som oftast behöver placeras akut. Under tiden jourhemmet tar emot barnet utreder socialtjänsten vad 

Varför behöver barn en kontaktfamilj? Vem får en kontaktperson. Barn, ungdomar och vuxna kan beviljas en kontaktperson. Anledningen till varför en kontaktperson behövs under en period kan variera. Det kan till exempel handla om att en person behöver socialt stöd. Man kan aldrig tvinga någon till att träffa en kontaktperson, utan det bygger helt och hållet på frivillighet. Socialtjänsten eller utredningsenheten, den som behöver kontaktperson och den blivande kontaktpersonen gör tillsammans upp en plan för uppdraget, där syfte och innehåll är tydligt.

Möten mellan medborgare och socialsekreterare genomförs i första hand på telefon eller Skype Kontaktpersoner är till för den som är isolerad och saknar egna sociala kontakter. Alla som har en funktionsnedsättning kan ansöka om kontaktperson. Det är en rättighet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Enhetschef AoI 2,2 2016-09-26, §122 Dnr 778/16-710 Socialtjänsten STYRDOKUMENT DATUM 2016-09-26 Riktlinjer kontaktperson enligt SoL1 och LSS2 Avgränsning gällande kontaktperson enligt SoL: Dokumentets innehåll avser handläggning och verkställighet inom socialpsykiatri och missbruk. Struktur Dokumentet består av två delar: 1.