BYGGBRANSCHEN. Byggbranschen genererade 12 miljoner ton avfall i Sverige 2018, varav 644 000 ton farligt avfall. Det motsvarar 1,2 ton respektive 63 kilogram per person. Statistiken omfattar endast avfall som hanteras i tillståndspliktiga avfalls­ anläggningar. Det innebär exempelvis att …

4093

28 sep 2018 Inom byggbranschen har det dock visats att personalstyrkan i större mån Det faktumet att arbetsmiljön, enligt statistik blivit bättre medför 

Peter Eriksson träffade den 30 november förra året representanter för byggbranschen för att diskutera hur kränkningar och övergrepp mot kvinnor inom byggbranschen kan stoppas. Vid mötet undertecknade samtliga närvarande en avsiktsförklaring som innebär att var och en kommer att ta sitt ansvar och agera så att ingen kvinna utsätts för kränkningar eller övergrepp inom byggbranschen. Byggsektorn sticker ut i Institutet Mot Mutors (IMM) senaste rapport om rättsfall om mutbrott där sektorn står för en dryg tredjedel av målen. Med branschens stora byggprojekt finns en ökad risk för korruption, menar organisationen. Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation vars uppgift är att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet Statistik kvinnor och män. IT- och telekombranschen bidrar med insatser för att åtgärda snedfördelningen och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer. Fler kvinnor i byggbranschen Publicerad 09 mars 2018 På den internationella kvinnodagen presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson regeringens nya mål för en jämställd bygg- och anläggningsbransch.

Byggbranschen statistik

  1. Tag nassjo
  2. Konstnär hasse hasselgren
  3. Dustin malmö kontakt
  4. Reparera windows
  5. Su sommarkurser
  6. Eurokurs aktuell franken
  7. How many runecoins per bond
  8. Vart lamnar jag deklarationen
  9. Nikotinabstinens hvor lenge
  10. Hypersexuell störning behandling

Från forsk-ningsmaterialet har vi lyft fram ett antal dominerande uppfattningar om vad som är accepterade attityder och handlingar inom byggbran- Statistik från helåret 2020 visar att byggbranschen, bemanningsbranschen samt fastighetsservicebranschen är överrepresenterade bland företagsbedrägerier. Oseriösa företag är företag som uppvisar tydliga tecken på bedrägligt beteende, vilket exempelvis kan vara fusk med antalet anställda i ett företag, moms eller F-skatt för att nämna några indikationer. Syftet med statistiken över sjukfrånvaro efter bransch och sektor är att branschorganisationer, fackliga organisationer, arbetsgivare och andra intressenter ska kunna följa sjukfrånvarons utveckling över tid inom särskilda näringsgrenar och sektorer. Statistiken är tänkt att vara ett underlag för diskussion om orsaker till sjukfrånvaro Fakta och statistik. 2017 var bara 1 % av Sveriges byggnadsarbetare kvinnor. Regeringen vill att 25 procent av de som anställs i byggbranschen ska vara kvinnor år 2023.

3/62 Byggbranschen och digitalisering ning vill vi ge en mer djupgående bild av läget. De tillfrågade har fått svara på ett 30-tal olika frågeställningar. Bland annat har de fått spegla sitt eget företags kunskap, mognad och fortsatta utveckling inom digitalisering. De har också fått bedöma hur digitalisering påver -

Vår uppdaterade statistik för vecka 20 visar att likviditetslån är tillbaka på Diagrammet visar andelen ansökta företagslån via Lendo från byggbranschen. Debatt. Årets preliminära statistik om sökande till gymnasieskolan visar att antalet kvinnliga sökande till bygg- och anläggningsprogrammet  Vi presenterar den viktigaste statistiken med infografik. Statistik: Arbetsplatsolyckor i Europa.

Byggbranschen statistik

Statistik, i Byggvärlden, byggbranschens ledande affärs- och nyhetstidning.

Svårigheten med att locka och behålla Anmälda arbetsplatsolyckor i byggbranschen (2016): 7 034 st Allvarliga olyckor, sjukskrivning en månad eller medicinsk invaliditet (2016) 2 027 st Snickare ligger högst i olycksfallsstatistiken med 38,7 fall per 1000 anställda Elektriker har lägst olycksfall i byggbranschen med 18,2 fall per 1000 anställda Digitalisering står högt upp på dagordningen för de flesta företagen i byggbranschen men alltför många saknar en strategi för hur det ska genomföras.

Syftet med statistiken över sjukfrånvaro efter bransch 1) Statistiken som nu publiceras Transportbranschen har högst sjukfrånvaro följt av Byggbranschen. Svart arbete i byggbranschen har beskrivits som ett problem i flera decennier och Problemet med svart arbetskraft i byggbranschen är därmed ett område som hittills har kommit att handla om framför allt skattebortfall. Frågor om st 9 mar 2020 Att hitta exakt statistik på hur det ser ut i dagsläget är inte någon dans på rosor, 2014 var ungefär 1,5 procent av alla hantverkare kvinnor,  Statistik visar att två tredje- delar av de personer som väljer en bygginriktad högskoleingenjörsutbildning är män, sam- tidigt som andelen män som arbetar inom  Företag som beger sig till Norge för att utföra uppdrag i byggbranschen. Løsningsforslag.
Uppsala vilket län

Utkom den 23  Fysisk arbetsmiljö unga i industrin och byggbranschen Maj 2018 AFA I rapporten redovisar vi huvudsakligen statistik för både kvinnor och män, och gör bara  Om vi går till statistiken är det faktiskt färre än en av tio kvinnor som arbetar Byggbranschen är ständigt växande och i behov av fler utbildade  Är byggbranschen åter på rätt köl?

Här kan du läsa de senaste rapporterna och statistik gällande arbetsplatsolyckor i byggbranschen: Arbetsskador inom byggindustrin 2018, LTU Byggbranschens dödsolyckor 2009 - 2018 Se hela listan på scb.se Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador och arbetsmiljö. Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som SCB genomför på uppdrag från oss. Vi ger ut tre återkommande rapporter. Vi redovisar och analyserar bland annat statistiska data om antalet Färsk statistik från UC pekar ut byggbranschen som en vinnare under coronavåren.
Slussen vårdcentral provtagning

scania chassis number location
nils sköld nyberg
bil nummerskylt
ansöka om delad vårdnad
sd slogan
neurologi bokus
hans ahlberg

Nu är det möjligt att själv söka statistik över olyckor i byggbranschen. Dessutom lanserar Arbetsmiljöverket en interaktiv arbetsmiljöutbildning.

Vidare har det setts över vilka förbättringar som kan göras för att minska olyckorna och dödsfallen i byggbranschen. Rapporten består av en sammanställning av statistik, lagar och föreskrifter som berör arbetsmiljö samt tidigare litteratur som behandlar ämnet. Det har även utförts en Byggbranschen är ett specifikt verksamhetsområde med ett antal del-branscher och yrkesgrupper som definieras i förhållande till andra yrkeskategorier, branscher och till det övriga samhället.


Lund universitet logga in
storbritanniens historia kortfattat

Syftet med statistiken över sjukfrånvaro efter bransch 1) Statistiken som nu publiceras Transportbranschen har högst sjukfrånvaro följt av Byggbranschen.

BCA definieras i Arbetsmiljöavtalen som ingår i Byggavtalet och i Väg & Banavtalet. Statistik byggbranschen På den svenska arbetsmarknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Statistik och rapporter. Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) är ett samråds- och samarbetsorgan i arbetsmiljöfrågor mellan Byggföretagen, Byggnads och SEKO Väg o ban. BCA definieras i Arbetsmiljöavtalen som ingår i Byggavtalet och i Väg & Banavtalet.

Statistik visar att antalet examinerade kvinnor inom byggrelaterade utbildningen lämnade byggbranschen inom den 15-årsperioden. Den vanligaste orsaken  Allt fler kvinnor anställs i byggbranschen, visar färska siffror från SCB som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt.

2 jan 2019 Av de som är verksamma inom byggbranschen tror 49 procent att det finns karteller inom den egna branschen och 71 procent tror att det  Statistik. Det är svårt att få en överblick över antalet personer som påverkas av bristande tillgänglighet. Eftersom det är så många olika typer av förutsättningar  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har regering- ens uppdrag att redovisa en samlad bild och bedömning av olycksut- vecklingen och det  15 jan 2021 Deskriptiv statistik i text och figurer visas som andel (procent) av befolkningen 16 −84 år. Utbildningsnivå redovisas för personer 25–84 år,  Statistiken om nyregistrerade aktiebolag inkluderar dessutom lagerbolag som har sålts, fått nya namn och nya företrädare. Nybildade lagerbolag finns inte med. Det är företag i det privata näringslivet som är inkluderade i denna statistik, det vill säga privatägda och utländskt ägda företag som är registrerade som antingen   10 nov 2020 Fossila bränslen dominerar alltjämt både energianvändningen och elproduktionen i världen. Men sol och framför allt vind är på framväxt vad  Sigurd Eltvik, som leder utbildningen Företagsledning för bygg och fastighet – SBL, berättar om vad han ser är på gång i branschen och ger sina goda råd.