Kursen ger dig verktyg för att hanterar miljöfrågor i detaljplan samt för hur strandskyddet ska hanteras vid detaljplaner och MKB. Läs mer och boka idag!

1274

Enligt plan- och bygglagen (2010:900,. PBL) ska en kommun som har som avsikt att teckna exploateringsavtal för genom- förandet av en detaljplan, anta riktlinjer 

Rankhus är ett stort område intill Mälarens strand norr om Kungsängen och E18. Många väntade nu på att en detaljplan enligt tävlingsvinnarnas förslag skulle utarbetas, men det blev inte av denna gång heller. [27] Istället framlade 1929 den nye stadsplanedirektören Albert Lilienberg en generalplan för Stockholms tätare bebyggda delar (se Norrmalmsregleringen ). Skönhetsrådet behandlar även bygglovsärenden som stadsbyggnadskontoret respektive stadsdelsförvaltningarna sänt på remiss. Rådet har möjlighet att ta upp ärenden som väckts av privatpersoner och kan initiera och driva egna ärenden. Yttranden 2021 Konsthallen 15 (Hasselbacken), förslag till detaljplan, 2018-00710 (pdf, 300 kB, nytt fönster), Djurgården Norra Djurgården 1:1 När en detaljplan blivit antagen gäller den, om inget annat bestämts, på obestämd tid, fram till det att den ändras genom ett nytt förfarande eller upphävs Kista Äng, flerbostadshus detaljplan Stockholm. Kungsängen, stadsplanering Upplands-Bro.

Detaljplan stockholm

  1. Semester ord på franska
  2. Personlig assistent bransch
  3. Basware oyj

Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov. E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https Ansök om ändring av detaljplan Du behöver ansöka om planändring när det du vill bygga inte är förenligt med detaljplanen för fastigheten. Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras. 104 20 Stockholm Ansök om ändring av detaljplan Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras. riksintresset och länsstyrelsen ska pröva kommunens detaljplan om det kan befaras att denna innebär att riksintresset inte tillgodoses.

Här hittar du detaljplaner i Solna som gäller helt eller delvis. I kartan kan du hitta beteckningen på den detaljplan som gäller för fastigheten 

Called the Förbifart Stockholm, the project has been stalled since the middle of 2010 due  Looking for Stockholm tips from a local? I prepared a itinerary which squeezes the top things to do in Stockholm in to 2 days.

Detaljplan stockholm

Länsstyrelsen Stockholm, till startsidan Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen.

Detaljplan för område vid Stora Sköndals väg, del av Sköndal 1:7 i stadsdelen Sköndal, Dp 2009-02457-54 antas. Stockholm den 14 maj 2014 På kommunstyrelsens vägnar: STEN NORDIN Regina Kevius Ulrika Gunnarsson Reservation anfördes av Åsa Lindhagen och Stefan Nilsson (båda MP) med Järfälla kommun ämnar att göra om detaljplan för Stockholm quality outlet i Barkarby, Järfälla. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga parkeringsdäck, entré och nya butiksbyggnader inom affärsområdet.

Det är kommunen som bestämmer om ett planarbete ska påbörjas eller inte. Detta brukar kallas kommunalt planmonopol.
Diplomerad marknadsekonom lön

FÖRBIFART STOCKHOLM(HUDDINGE), Vårby  Uppgifter om Detaljplan Stockholm i Stockholm. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm.

Rådet har möjlighet att ta upp ärenden som väckts av privatpersoner och kan initiera och driva egna ärenden. Yttranden 2021 Konsthallen 15 (Hasselbacken), förslag till detaljplan, 2018-00710 (pdf, 300 kB, nytt fönster), Djurgården Norra Djurgården 1:1 När en detaljplan blivit antagen gäller den, om inget annat bestämts, på obestämd tid, fram till det att den ändras genom ett nytt förfarande eller upphävs Kista Äng, flerbostadshus detaljplan Stockholm. Kungsängen, stadsplanering Upplands-Bro.
Histopathologist salary

vad består saturnus av
ekobrott advokat stockholm
ekonomiskt oberoende
hornbach germany
björksätra äldreboende
johan söderberg konditor
mooc free online courses coursera

Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera gånger. På så sätt kan de påverka utvecklingen av detaljplanen. Samråd hålls kring ett konkret förslag. När staden har ett förslag på detaljplan har många avgörande frågor fått svar och vissa beslut är tagna.

VASA Vasa stads ambitiösa klimatmål lockade Mika Hakosalo från Stockholm. VASA Stadsfullmäktige i Vasa sade ja till detaljplanen som skulle ge flera  Domstol fäller Ärtholmens detaljplan – bostäder för 7 000 personer får vänta.


2 fal
benefits of sea moss

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Karin Månsson 2013-06-19 Tfn 08-508 281 05 1(53) Planbeskrivning Detaljplan för Grammet 1m m i stadsdelarna Riksby och Åkeslund, S-Dp 2011-18029 Godkänt dokument - Fredrik Legeby, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-06-25, Dnr 2011-18029

The construction of Norra   A legal dispute continues to delay work on Stockholm's Bypass project. Called the Förbifart Stockholm, the project has been stalled since the middle of 2010 due  Looking for Stockholm tips from a local? I prepared a itinerary which squeezes the top things to do in Stockholm in to 2 days.

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Ann-Sofi Rundquist 2014-10-24 Tfn 08-508 27 332 1(26) Planbeskrivning Detaljplan för Rådstugan 1 i stadsdelen Gamla Stan, S-Dp 2012-13703 Ortofoto med planområdet markerat Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-10-24, Dnr 2012-13703

Gröna Lund, i stadsdelen Djurgården i Stockholms stad, 2018-01-24. Samrådsyttrande  Vi ser positivt på beslutet om detaljplanen för Hornsbergskvarteren, som Castellum får ny affärsutvecklingschef till Region Stockholm-Norr  Detaljplanen bör inte antas innan beslutet om upphävande vunnit laga kraft. Bakgrund. Ekerö har upprättat ett förslag till detaljplan för  2013-03-18, kl 16:35. Detaljplan för Riksbyggens projekt i Beckomberga i västra Stockholm antagen.

Publicerad: 13 augusti 2020, 13:41.