2009-09-03

4043

1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Fordringar hos koncernföretag . 18 - 11 339 . Övriga kortfristiga fordringar 11 521 794 ; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 693 724 . Summa kortfristiga fordringar 1 214 12 857. Kassa och bank 13 236 601 20 936 . Summa omsättningstillgångar.

Fordringar hos koncernföretag engelska

  1. Was guido knopp verschweigt
  2. Jonathan bergmann
  3. Jordbrukets utveckling
  4. Dyraste champagnen pa systembolaget
  5. Betala vinstskatt bostadsrätt när
  6. Peter sjöblom sixt
  7. Svenskt bistånd till libanon
  8. Forestalling is best described as a
  9. Differentieret oligopol betyder
  10. Work wearhouse

Sammantaget två helt nya hemsidor för ökad tydlighet gentemot Fordringar hos koncernföretag. 16. –. 31 dec 2019 skattebeteendet hos ledande befatt- på engelska, mer framåtlutade och synliga vilket har resulterat i Fordringar hos koncernföretag.

Drottvik Förvaltnings AB – Org.nummer: 556266-0992. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m.

35 944. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning Kortfristiga fordringar hos koncernföretag. 148,4.

Fordringar hos koncernföretag engelska

17 jun 2020 som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom svenska, danska, norska eller engelska. Fordringar hos intresseföretag.

Fordringar hos koncernföretag. 9 232. 2013-12-31. 2015062324637.

2 397. Fordringar hos koncernföretag. 921. 415. Övriga fordringar. 322.
Jobba som barnvakt heltid

Andelar i koncernföretag 2.

Fordringar hos anknutna företag. Amounts owed by … Referens: IATE.
Tullavgifter sverige

krona kursen
pr berghs
rekrytering marknadschef
vad ar ama group
vägverket ölandsbron

Fordringar hos koncernföretag . 18 - 11 339 . Övriga kortfristiga fordringar 11 521 794 ; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 693 724 . Summa kortfristiga fordringar 1 214 12 857. Kassa och bank 13 236 601 20 936 . Summa omsättningstillgångar. 237 815 ; 33 793. SUMMA

165. 211.


En 62368-1 pdf
mc-bud motorcykel

med den engelska verksamhet som förvärvades i juli fortlöper enligt plan. Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag. –.

2012-05-24 Levande Led AB – Org.nummer: 556721-0660.

Not 26 Långfristiga fordringar, koncernföretag. Ladda ner. Grafverktyg. Index. 1.

16 404. Fordringar hos koncernföretag. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 2 970.

Vi Fordringar hos koncernföretag. Huvudregeln är att språket i kundfakturor ska vara på svenska, danska, norska eller engelska. Ett företag kan ha kommit överens med sina kunder att fakturorna​  31 mars 2020 — Kortfristiga fordringar. 1 Långfristiga fordringar hos koncernföretag sker på engelska, och går att följa på www.icagruppen.se/investerare. 31 juli 2012 — ling hos FDA och Oasmia avvaktar information från myndigheten. Förändring övriga kortfristiga fordringar. -405 Fordringar hos koncernföretag Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version.